+ 7 (7142) 22 25 00, 22 88 47
Диспетчерская
+ 7 (7142) 22 17 00
Приемная
749060 (физ.), 222284, 222527 (юр.)
Абонентский отдел

Тарифы

Қостанай облысы бойынша ҚР Ұлттық экономикасы министрлігінің бәсекелестікті қорғау және табиғи монополияны реттеу бойынша Комитеті Департаментінің  2018 жылғы 16 шілдедегі  № 178-ОД бұйрығына сәйкес 2018 жылғы 01 тамыздан бастап су беру, суды бұру және ағынды суларды тазарту қызметтеріне жаңа өтемдік тарифтер бекітілді (ҚҚС есебімен):

Тұрғындар (соның ішінде «Теміржол Су» ЖШС, ЖК Ким О.Р. тұрғындары көлеміне қарай және «ҚЖЭК» МКК):

сумен жабдықтау (ауыз су) қызметіне  – 1м3 үшін 95,17 теңге.

— кәріз жүйесі қызметіне – 1м3 үшін 80,04 теңге.

Өзге тұтынушылар:

— сумен жабдықтау (ауыз су) қызметіне -1м3 үшін 231,13 теңге .

— кәріз жүйесі қызметіне – 1м3 үшін 134,15 теңге.

Бюджеттік ұйымдар (соның ішінде «Теміржол-Костанай» ЖШС бюджеттік ұйымдардың тұтыну көлеміне қарай):

сумен жабдықтау (ауыз су) қызметіне  – 1м3 үшін 409,95 теңге.

— кәріз жүйесі қызметіне – 1м3 үшін 318,88 теңге.

Есептегіш құралдары жоқ абоненттер үшін төлем көлемі бір адамға – 1 234,22 теңгені құрайды.

Даладағы су колонкасын пайдаланатын абоненттер үшін төлем көлемі бір адамға 128,48 теңгені құрайды.

Барлық тұтынушылар үшін техникалық су бағасы – 1м3 үшін 16,68 теңге.

 «Қостанай Су» МКК әкімшілігі

 

В соответствии с приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав  потребителей Министерства национальной экономики РК по Костанайской области от 16 июля 2018 года № 178-ОД с 01 августа 2018 года утверждены новые компенсирующие тарифы на услуги по подаче воды,  отводу и очистке сточных  вод (с учётом НДС):

       Население (в т.ч. ТОО «Темиржолсу — Костанай»,  ИП Ким О.Р. в объемах населения и ГКП «КТЭК»);

на услуги водоснабжения (вода питьевая) – 95,17 тенге за 1м3.

-на услуги канализационной системы – 80,04 тенге за 1м3.

Прочие потребители:

  • на услуги водоснабжения ( вода питьевая) – 231,13 тенге за 1м3.
  • на услуги канализационной системы – 134,15 тенге за 1м3.

Бюджетные организации (в т.ч.ТОО «Темиржолсу – Костанай» в объемах потребления бюджетных организаций):

  • на услуги водоснабжения ( вода питьевая) – 409,95 тенге за 1 м3.
  • на услуги канализационной системы – 318,88 тенге за 1м3.

Расчет платы для абонентов, не имеющих приборы учета  на 1чел.-1 234,22 тенге.

За уличную водоразборную колонку на 1 чел.128,48 тенге.

Стоимость технической воды для всех потребителей —16,68 тенге за 1м3.

Предлагаем телефоны для справок: 8(7142)-22-05-33, 22-25-33, 22-92-91 (физ.лица),

22-22-84, 22-25-27 (юр.лица).