+ 7 (7142) 22 25 00, 22 88 47
Диспетчерская
+ 7 (7142) 22 17 00
Приемная
749060(физ.),222284(юр.),222527(юр.)
Абонентский отдел

Тарифы

«Қостанай-Су» МКК Елбасының «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» жолдауы аясындағы тапсырмасын орындау мақсатында 2019 жылғы 01 қаңтардан бастап 2018 жылы бекітілген әрекеттегі тарифтердің тұрғындар мен жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар үшін 10 пайызға төмендейтінін хабарлайды, атап айтқанда:

— магистралдық су құбырымен және тарату желілері арқылы су беру (ауыз су) қызметіне:  куб.м  үшін 95,17 теңге орнына  85,65 теңге/куб.м  дейін (ҚҚС есебімен);

— ағынды суларды бұру және тазарту қызметіне:  куб.м үшін 80,04 теңге орнына  72,03 теңге/куб.м дейін (ҚҚС есебімен).

Осымен қатар, «Қостанай-Су» МКК 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап тұтынушылардың басқа категориялары бойынша  бекітілген тарифтердің енгізілетінін еске салады:

  • магистралдық су құбырымен және тарату желілері арқылы су беру (ауыз су) қызметіне:

Өзге тұтынушылар – 253,89 теңге/куб.м  (ҚҚС есебімен);

Бюджеттік ұйымдар – 444,68 теңге/куб.м  (ҚҚС есебімен).

  • ағынды суларды бұру және тазарту қызметіне:

Өзге тұтынушылар – 160,94 теңге/куб.м  (ҚҚС есебімен);

Бюджеттік ұйымдар – 616,30 теңге/куб.м  (ҚҚС есебімен).

ГКП «Костанай-Су во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. и в рамках послания «Рост благосостояния казахстанцев: Повышение доходов и качества жизни», уведомляет о снижении с 1 января 2019 года действующих тарифов, утвержденных в 2018 году, для населения и предприятий, занимающихся производством тепловой энергии для населения, на 10 процентов, а именно:

— на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая): с 95,17 тенге/куб. м до 85,65 тенге/куб. м (с НДС);

— на услуги по отводу и очистке сточных вод с 80,04 тенге/куб. м до 72,03 тенге/куб. м (с НДС).

Вместе с тем ГКП «Костанай-Су напоминает о введении утвержденных тарифов с 1 января 2019 года по другим категориям потребителей:

— на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая):

Прочие потребители — 253,89 тенге/куб.м (с НДС)

Бюджетные организации — 444,68 тенге/куб.м (с НДС)

— на услуги по отводу и очистке сточных вод

Прочие потребители — 160,94 тенге/куб.м (с НДС)

Бюджетные организации — 616,30 тенге/куб.м (с НДС).

Предлагаем телефоны для справок: 8(7142)-22-05-33, 22-25-33, 22-92-91 (физ.лица),

call-center 74-90-60,22-22-84, 22-25-27 (юр.лица). 

 


Информация по исполнению тарифной сметы  на 1 декабря 2018 г.

Скачать


Информация по исполнению тарифной сметы  на 19 июня 2018 г.

Скачать


Информация по исполнению тарифной сметы на 1 ноября 2017 года

Скачать


Информация по исполнению тарифной сметы на 1 июня 2017 года

Скачать