+ 7 (7142) 22 25 00, 22 88 47
Диспетчерлік бөлім
+ 7 (7142) 22 17 00
қабылдау бөлімі
749060(физ.),222284(юр.),222527(юр.)
АБОНЕНТТІК БӨЛІМ

Табиғатты қорғау қызметі

Табиғатты қорғау қызметі

 

«Қостанай-Су» МКК табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша жұмысты атқаратын 1 инженер-эколог жұмыс істейді.

Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі маманның негізгі міндеттері: 

  • Қостанай қаласының үздіксіз сумен жабдықталуы және су бұруы үшін табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманы сақтау бойынша  жұмысты ұйымдастыру.
  • Кәсіпорынның бірыңғай экологиялық саясатын қалыптастыру және жүргізу.
  • Қоршаған ортаға негативті әсер етуді төмендету мақсатында кәсіпорынның табиғатты қорғау қызметінің ағымдағы және болашақтағы жоспарлануын іске асыру
  • Экологиялық есептерді тапсыру.

Кәсіпорын алдына қоятын маңызды міндеттердің бірі болып қоршаған ортаны қорғау болып табылады.  Қойылған міндеттерді іске асыру үшін және экологиялық заңнама талаптарын есепке ала отырып, кәсіпорынмен өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы қарастырылған, оған сәйкес нысандардың ықтимал әсер ету аумағында табиғи компоненттерінің жағдайын кешендік бақылау мен зерттеу жүргізіледі.

Өндірістік экологиялық бақылаудың мақсаты   – өндірістік және басқа процестерді «экологиялық қауіпсіз» деңгейде іске асыруға, осымен қатар, өндірістік операцияларды орындау кезінде кәсіпорын қызметінің нәтижесінде пайда болатын экологиялық мәселелердің толық кешенін шешуге мүмкіндік беретін ақпараттық базаны құру.

ӨЭБ бағдарламасы шеңберінде нысандар және бақылау нүктелері, бақыланатын параметрлер тізімі, өлшеулердің мерзімділігі, өндірістік бақылауды іске асыру процесінде қолданылатын әдістер белгіленді.

Кәсіпорынның өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы Қазақстан Республикасының заңнама актілерінің, осы сияқты Қазақстан Республикасының заңдарының дамуына қабылданған заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілермен белгіленетін ережелер мен нормалардың талаптарын орындау мақсатында әзірленген.