+ 7 (7142) 22 25 00, 22 88 47
Диспетчерская
+ 7 (7142) 22 17 00
Приемная
749060(физ.),222284(юр.),222527(юр.)
Абонентский отдел

Уважаемые потребители!

ГКП «Костанай-Су во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.  в рамках послания «Рост благосостояния Казахстанцев: Повышение доходов и качества жизни» уведомляет о снижении с 01 января 2019 года утвержденных тарифов 2018 года для населения и предприятий, занимающихся производством тепловой энергии для населения на 10 процентов, в том числе:

-на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая): с 95,17 тенге/м3 до 85,65 тенге/м3 (с НДС);

-на услуги по отводу и очистке сточных вод с 80,04тенге/м3 до 72,03 тенге/м3(с НДС).

Вместе с тем ГКП «Костанай-Су», напоминает о вводе утвержденных тарифов с 1 января 2019 года по другим категориям, опубликованных в газете «Костанайские новости»№133 за 29 ноября 2018 года:

-на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая):

Прочие потребители -253,89 тенге/м3 (с НДС)

Бюджетные организации-444,68 тенге/м3(с НДС)

-на услуги по отводу и очистке сточных вод

Прочие потребители -160,94 тенге/м3 (с НДС)

Бюджетные организации-616,30 тенге/м3 (с НДС).

Администрация ГКП «Костанай-Су»

 

«Қостанай-Су» МКК Елбасының «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» жолдауы аясындағы тапсырмасын орындау мақсатында 2019 жылғы 01 қаңтардан бастап тұрғындар мен жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар үшін 2018 жылғы бекітілген тарифтердің 10 пайызға төмендейтінін хабарлайды, соның ішінде:

 

-магистралдық су құбыры мен және тарат ужелілері арқылы су беру (ауыз су) қызметіне:  м3үшін 95,17 теңгеден 85,65теңге/м3 дейін(ҚҚС есебімен);

-ағынды суларды бұру және тазарту қызметіне:м3үшін 80,04теңгеден  72,03 теңге/м3дейін (ҚҚС есебімен).

Осымен қатар, «Қостанай-Су» МКК2018 ж. 29 қарашадағы «Қостанай таңы» газетінің№133 жарияланған «өзге тұтынушылар»және «бюджеттік ұйымдар»категориялары бойынша 2019 жылғабекітілген тарифтердің енгізілетінін еске салады.

магистралдық су құбыры мен және тарату желілері арқылы су беру (ауыз су) қызметіне:

Өзге тұтынушылар-253,89 тенге/м3 (ҚҚС есебімен)

Бюджеттік ұйымдар444,68 тенге/м3(ҚҚС есебімен)

 

-ағынды суларды бұру және тазарту қызметіне:

Өзге тұтынушылар-160,94 тенге/м3 (ҚҚС есебімен)

Бюджеттік ұйымдар616,30 тенге/м3 (ҚҚС есебімен).